Ogłoszenia wróć

Komunikat / Asysty przeciwpożarowe

Ten wpis został opublikowany w dniu 1 kwietnia 2019

Informujemy, że z dniem 01.04.2019r. wprowadzamy w zakres naszych usług asysty przeciwpożarowe. W związku z tym dodajemy do Taryfy WUŻ w dziale III nowy paragraf.

Par. 17, Dział III

  1. „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o. zapewnia usługi asyst przeciwpożarowych holownikami z dodatkowym znakiem klasy FIRE FIGHTING 1 i FIRE FIGHTING 1a, obsadzonymi zastępem ratowników Zespołu Pożarniczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami portowymi.
  2. Stawki opłat za asysty przeciwpożarowe obejmują opłaty za zastęp ratowników Zespołu Pożarniczego
  3. Opłaty za asysty przeciwpożarowe, naliczane są według stawek godzinowych (wg par.12)
  4. Stawka opłat za działania gaśniczo-ratownicze wykonywanych w trakcie asyst pożarowych z użyciem holownika ze znakiem klasy FIFI 1 lub FIFI 1a: EUR 8 000 + VAT – za każdą rozpoczętą godzinę powiększoną o koszt zużytych materiałów i środków stanowiących wyposażenie holownika, liczone według ich wartości odtworzeniowej. Czas pracy liczony jest od przerwania asysty przeciwpożarowej do jej wznowienia lub od momentu odcumowania z miejsca bazowania holownika, do ponownego zacumowania  w tym samym miejscu  bazowania
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o. może przysługiwać roszczenie o wynagrodzenie za udzielenie pomocy w ramach ratownictwa morskiego, bezpośrednio od podmiotów, na których rzecz ratownictwo nastąpiło, lub których mienia działania  ratownicze dotyczyły.

 

TARYFA-01.04.2019

Naliczanie dodatku bunkrowego

Ten wpis został opublikowany w dniu 5 marca 2019

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.02.2019r. zgodnie z Tabelą do dodatku bunkrowego zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce „Taryfa” rozpoczynamy naliczanie dodatku bunkrowego w wysokości 2% do stawki bazowej wynikającej z Taryfy.

Tabela do dodatku bunkrowego

Ten wpis został opublikowany w dniu 31 grudnia 2018

„WUŻ” Gdańsk zamieszcza Tabelę do dodatku bunkrowego zgodnie z zapisem w Taryfie w § 11 i 16.

Dodatek bunkrowy

KOMUNIKAT / NOWA TARYFA OD 01.01.2017r.

Ten wpis został opublikowany w dniu 29 grudnia 2016

Informujemy, że od dnia 01.01.2017 r. zmienia się TARYFA za usługi świadczone przez „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. Usystematyzowano zapisy w Taryfie (m.in. zmieniono ilość działów i paragrafów segregując je wg. świadczonych usług).

2. Likwiduje się rabat dla statków linii regularnych, zarejestrowanych w danym porcie.

3. Likwiduje się rabat dla statków trampowych, poczynając od 11 zawinięcia w każdym roku kalendarzowym, do danego portu, rozliczającego usługę holowniczą.

 

taryfa-01-01-2017