Komunikat / Asysty przeciwpożarowe wróć

Komunikat / Asysty przeciwpożarowe

Informujemy, że z dniem 01.04.2019r. wprowadzamy w zakres naszych usług asysty przeciwpożarowe. W związku z tym dodajemy do Taryfy WUŻ w dziale III nowy paragraf.

Par. 17, Dział III

  1. „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o. zapewnia usługi asyst przeciwpożarowych holownikami z dodatkowym znakiem klasy FIRE FIGHTING 1 i FIRE FIGHTING 1a, obsadzonymi zastępem ratowników Zespołu Pożarniczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami portowymi.
  2. Stawki opłat za asysty przeciwpożarowe obejmują opłaty za zastęp ratowników Zespołu Pożarniczego
  3. Opłaty za asysty przeciwpożarowe, naliczane są według stawek godzinowych (wg par.12)
  4. Stawka opłat za działania gaśniczo-ratownicze wykonywanych w trakcie asyst pożarowych z użyciem holownika ze znakiem klasy FIFI 1 lub FIFI 1a: EUR 8 000 + VAT – za każdą rozpoczętą godzinę powiększoną o koszt zużytych materiałów i środków stanowiących wyposażenie holownika, liczone według ich wartości odtworzeniowej. Czas pracy liczony jest od przerwania asysty przeciwpożarowej do jej wznowienia lub od momentu odcumowania z miejsca bazowania holownika, do ponownego zacumowania  w tym samym miejscu  bazowania
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o. może przysługiwać roszczenie o wynagrodzenie za udzielenie pomocy w ramach ratownictwa morskiego, bezpośrednio od podmiotów, na których rzecz ratownictwo nastąpiło, lub których mienia działania  ratownicze dotyczyły.

 

TARYFA-01.04.2019