„Atlas” – nowy holownik wróć

„Atlas” – nowy holownik

We wtorek 4 września 2018r. ok. południa

jest spodziewany w Gdańsku „Atlas” -

nowy holownik „WUŻ” Port and Maritime

Services Ltd Sp. z o.o.