Holowania portowe, holowania pełnomorskie
cumowania statków, lodołamanie

Zarząd „WUŻ” wybrany na nową kadencję        

 Asysty przeciwpożarowe          
   

Naliczanie dodatku bunkrowego          

 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

„WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.

zwołane na 30 maja 2019 r. powołało Pana Marka Wengrzyna

na stanowisko Prezesa Zarządu na nową kadencję.

Członkiem Zarządu na kolejną kadencję został Pan

Jarosław Mikielewicz.

Informujemy, że z dniem 01.04.2019

wprowadzamy w zakres naszych usług

asysty przeciwpożarowe.

W związku z tym dodajemy do

Taryfy WUŻ w dziale III nowy paragraf.

           

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.02.2019r.

zgodnie z Tabelą do dodatku bunkrowego

zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce

„Taryfa”, rozpoczynamy naliczanie dodatku

bunkrowego w wysokości 2% do stawki bazowej

wynikającej z taryfy.

                                                                  

 

 

 Czytaj więcej…